rugsėjo 20, 2017

Rugsėjo 19 d. Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūros (RATA) darbuotojai paėmė iš UAB „EMP recycling“ sutvarkyti plieno detalę, kuri skleidžia jonizuojančiąją spinduliuotę.

Apie bendrovėje „EMP recycling“ saugotą nerūdijančio plieno detalę, kuri skleidžia padidėjusią jonizuojančiąją spinduliuotę, RATA informavo Radiacinės saugos centras. Lygiavertė gama dozės galia detalės paviršiuje svyravo nuo 0,4 µSv/h iki 1,2 µSv/h, identifikuotas 226Ra radionuklidas.

Vadovaudamiesi Paliktųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių, paliktųjų branduolinio kuro ciklo medžiagų, paliktųjų branduolinių ir daliųjų medžiagų ir radionuklidais užterštų objektų tvarkymo taisyklėmis, RATA darbuotojai užterštą detalę patalpino į specialų transportavimo konteinerį ir išvežė į savo specializuotas saugojimo patalpas. Ji bus sutvarkyta kaip radioaktyvioji atlieka ir išgabenta į Ignalinos AE saugyklą.