gegužės 13, 2016

Gegužės 12 d. įvyko RATA atstovų pažintinis vizitas į Radiacinės saugos centrą (RSC).

Vizito metu RATA atstovai susitiko su RSC direktoriumi Albinu Mastausku ir skyrių vadovais. RSC direktorius pristatė radiacinės saugos infrastruktūrą Lietuvoje, saugą reglamentuojančius teisės aktus ir RSC veiklą: radiacinės saugos priežiūrą ir kontrolę medicinos ir pramonės įmonėse, veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių licencijavimą, Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registro tvarkymą, gyventojų, medicininės ir profesinės apšvitos stebėseną bei kitas RSC veiklos sritis. Vėliau RATA atstovams buvo pravesta ekskursija RSC laboratorijose, pademonstruota turima dozimetrinė matavimo įranga,  pristatyti atliekami tyrimai.

Nuotraukoje – RATA atstovams demonstruojama dozimetrinė matavimo įranga.

IMG_3838