liepos 4, 2017

Birželio 29 d. Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūros (toliau – RATA) specialistai atliko Ignalinos AE labai mažo aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų pakuočių techninę patikrą.

Patikra vyko Ignalinos AE pirmame bloke Dezaktyvacijos ir radioaktyviųjų atliekų išėmimo skyriuje, kur buvo tikrinami konteinerių su labai mažo aktyvumo atliekomis formavimo ir radiologinio apibūdinimo procesai. Patikros metu neatitikčių nenustatyta.

Ši patikra atlikta vykdant labai mažo aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų pakuočių techninio tikrinimo planą, pagal kurį RATA atliekų gamintojo teritorijoje tikrina ir nagrinėja radioaktyviųjų atliekų pakuočių gamybos procesus, vertina, ar apdorotos radioaktyviosios atliekos tenkina priimtinumo kriterijus bei radioaktyviųjų atliekų pakuočių priėmimo į saugyklą ar atliekyną kriterijus.