spalio 26, 2017

Spalio 25 d. Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūros (toliau – RATA) darbuotojai atliko Ignalinos AE labai mažo aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų pakuočių patikrą.

Patikra vyko Ignalinos AE pirmojo bloko turbinų salėje, kur buvo tikrinamas bloko išmontavimo metu susidarančių labai mažo aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų dėjimo į pakuotes procesas ir šių pakuočių atitikimas priėmimo į atliekyną kriterijams. Šios pakuotės bus dedamos į paviršinį trumpaamžių labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų atliekyną („Landfill“ tipo atliekyną).

Patikros metu neatitikimų teisės aktų reikalavimams ir priimtinumo kriterijams nenustatyta.

Ši patikra atlikta vykdant labai mažo aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų pakuočių techninio tikrinimo planą, pagal kurį RATA atliekų gamintojo teritorijoje tikrina ir nagrinėja radioaktyviųjų atliekų pakuočių gamybos procesus, vertina, ar apdorotos radioaktyviosios atliekos tenkina priimtinumo kriterijus bei radioaktyviųjų atliekų pakuočių priėmimo į saugyklą ar atliekyną kriterijus.

Nuotraukose:
1. Radioaktyviosios atliekos paruoštos dėti į pakuotes.
2. Labai mažo aktyvumo trumpaamžėmis radioaktyviosiomis atliekomis užpildyta pakuotė.

DSCF7208

DSCF7204