gruodžio 30, 2013

Gruodžio mėnesį iš smulkiųjų darytojų surinktos ir sutvarkytos radioaktyviosios atliekos –  prietaisai su panaudotais uždaraisiais jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, kurių bendras svoris – 41,45 kg, tūris – 0,24 m3, aktyvumas – 100 GBq. Taip pat iš transportinių konteinerių į darbinius konteinerius su kolimatoriais perkelti uždarieji jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai, kurių bendras aktyvumas 20,12 GBq.
Gruodžio mėn. RATA išvežė saugoti į Ignalinos AE radioaktyviąsias atliekas, kurių bendras svoris – 115 kg, tūris – 0,05 m3, aktyvumas – 101,38 GBq.