Trumpaamžės mažai ir vidutiniškai radioaktyvios atliekos išlieka pavojingos maždaug 300 metų, todėl joms skirti atliekynai turi išlikti patvarūs visą šį laikotarpį.

Prieš dedant į atliekyną atliekos apdorojamos (cementuojamos, presuojamos, deginamos, garinamos) ir supakuojamos.

Trumpaamžių mažai ir vidutiniškai radioaktyvių atliekų dėjimas į paviršinius atliekynus yra visuotinai pripažintas ir naudojamas daugelyje valstybių. Paviršinis atliekynas – tai žemės paviršiuje įrengti gelžbetonio rūsiai, kuriuose sudėtos pakuotės su radioaktyviosiomis atliekomis, uždengti daugiasluoksniu, atspariu aplinkos poveikiui, apdangalu.

Paviršinio atliekyno trumpaamžėms mažai ir vidutiniškai radioaktyvioms atliekoms schema

Paviršinio atliekyno Lietuvoje koncepcija parengta išnagrinėjus analogiškų atliekynų kitose šalyse (Japonijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, Slovakijoje) projektus ir eksploatavimo patirtį. Įvertinus jų privalumus ir trūkumus, Lietuvos gamtinių sąlygų ypatumus, atlikus poveikio aplinkai vertinimą, pasirinkta pilkapio tipo daugiabarjerė konstrukcija. Tai tokia konstrukcija, kai įrengiama vienas kitą papildančių natūralių ir dirbtinų barjerų sistema, kuri patikimai izoliuoja radioaktyviąsias atliekas ir apsaugo aplinką nuo galimos taršos. Lietuvoje paviršinis atliekynas bus statomas iš natūralių medžiagų, kurios yra patvarios ir ilgaamžės. Atliekų pakuotes, sukrautas gelžbetonio rūsiuose, dengs molio ir grunto sluoksniai. Gelžbetonis sulaiko radionuklidus ir apsaugo nuo žmonių ar gyvūnų įsibrovimo į atliekyno vidų. Molio ir grunto barjerai neleidžia drėgmei prasiskverbti iki rūsių. Planuojamas atliekynas bus sudarytas iš atskirų sekcijų, lengvai pritaikomas mažesniam ar didesniam atliekų kiekiui.

Paviršinio atliekyno Lietuvoje trumpaamžėms mažai ir vidutiniškai radioaktyvioms atliekoms maketas

Kraunant atliekas į gelžbetonio rūsį, jis bus uždengtas laikinu stogu. Po juo bus nuotoliniu būdu valdomas kranas, kuris perkels atvežtas atliekų pakuotes. Kai rūsys bus visiškai užpildytas ir užsandarintas, laikinas stogas bus perkeliamas prie kito rūsio. Užpildyti ir užsandarinti rūsiai bus uždengti molio ir grunto sluoksniais.

Nustatyta, kad taip įrengti atliekynai išlieka patvarūs visą trumpaamžių mažai ir vidutiniškai radioaktyvių atliekų pavojingumo laikotarpį.

Uždarytas atliekynas bus prižiūrimas ne mažiau nei 300 metų. Bus stebima atliekyno ir jo aplinkos būklė, sistemingai atliekami aplinkos radiologiniai matavimai. Visą šį laikotarpį bus saugoma informacija apie jame palaidotas atliekas.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu jau patvirtinta paviršinio atliekyno mažai ir vidutiniškai radioaktyvioms trumpaamžėms atliekoms dėti vieta – Visagino savivaldybėje, Stabatiškėse, šalia Ignalinos atominės elektrinės.

Atliekyno įrengimo vietą rinko RATA. Atlikus poveikio aplinkai vertinimą, buvo ištirtos ir pasiūlytos trys aikštelės:

•    Stabatiškės, Visagino savivaldybėje, netoli Ignalinos atominės elektrinės (Aplinkos ministerija pirmenybę teikia šiai vietovei);
•    Galilaukė, Ignalinos raj., netoli Lietuvos Respublikos sienos su Baltarusija;
•    Apvardų, Ignalinos raj.

Atsižvelgus į poveikio aplinkai vertinimo rezultatus, specialistų išvadas, kaimyninių šalių – Baltarusijos ir Latvijos – ekspertų argumentus ir pastabas, buvo pasirinkta Stabatiškės aikštelė.

Šiuo metu vyksta paviršinio atliekyno projekto derinimo darbai. Statybų pradžia numatyta 2019 m., o 2021 m. planuojama pradėti eksploatuoti paviršinį radioaktyviųjų atliekų atliekyną.

Vietų, tinkamų paviršionio kapinyno įrengimui, parinkimas

Paviršinio radioaktyviųjų atliekų kapinyno įrengimo PAV papildytos ataskaitos santrauka