Radioaktyviųjų atliekų susidaro ne tik branduolinėje energetikoje. Medicinoje naudojami didelio aktyvumo uždarieji jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai (vėžiniams susirgimams gydyti). Pramonėje uždarieji jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai dažnai naudojami defektoskopuose, dūmų jutikliuose ir kituose matavimo ar kokybės užtikrinimo įrengimuose. Radioaktyviosios medžiagos naudojamos ir moksliniuose tyrimuose. Panaudoti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai ir radioaktyviosios medžiagos, kurių nebegalima pakartotinai panaudoti, virsta radiokatyviomis atliekomis. Išgaunant ir transportuojant naftą, joje ištirpę ilgaamžiai gamtiniai radionuklidai kaupiasi ant vamzdžių sienelių. Todėl šiuos vamzdžius tenka tvarkyti kaip radioaktyviąsias atliekas.

Pramonės įmonėse, medicinos ir mokslinių tyrimų įstaigose susidarančios radioaktyviosios atliekos vadinamos smulkiųjų darytojų radioaktyviosiomis atliekomis. Tokie „atliekų darytojai“ vadinami smulkiaisiais, nes Lietuvoje iš jų veiklos per metus susidaro ne daugiau nei 1 m3 (jau supakuotų į specialius konteinerius) radioaktyviųjų atliekų. Palyginus su Ignalinos atominėje elektrinėje (toliau – IAE) susidariusių radioaktyviųjų atliekų kiekiais, kurie matuojami tūkstančiais m3, tai yra labai nedaug. Kartais aplinkoje aptinkami paliktieji bei nelegalūs uždarosios jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai, kurie taip pat turi būti sutvarkyti kaip radioaktyviosios atliekos. Nors, palyginus, smulkiųjų darytojų radioaktyviųjų atliekų kiekiai ir nedideli, jie turi būti tinkamai sutvarkyti, užtikrinant branduolinę ir radiacinę saugą – tuo rūpinasi IAE.

 

IAE surenka smulkiųjų darytojų radioaktyviąsias atliekas, paliktuosius ir nelegaliuosius jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, atlieka jų pradinį apdorojimą,  pagrindinį apdorojimą bei saugoja juos specialiose saugyklose. Kuomet Lietuvoje bus įrengti radioaktyviųjų atliekų atliekynai, smulkiųjų darytojų atliekos, atitinkamai pagal jų kategorijas, bus perkeltos į atliekynus.

Nuotraukose – smulkiųjų darytojų radioaktyiosios atliekos

DSC_0001_is_Klaipedos DSC_0077 DSC_0001 DSC_0005  DSC_0024 DSC_0032