balandžio 19, 2016

Balandžio 18 d. monitoringą kontroliuojanti institucija – Aplinkos apsaugos agentūra priėmė Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos 2015 metų aplinkos monitoringo ataskaitą.

Aplinkos apsaugos agentūra informavo, kad Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos 2015 metų aplinkos monitoringo ataskaita atitinka reikalavimus, iškeltus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakyme Nr. D1-546 „Dėl ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“ ir atskaita priimta.