spalio 27, 2014

Informuojame, kad pradedamas rengti Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo plėtros programos projekto strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) apimties nustatymo dokumentas.

Programos rengimo organizatorius: VĮ Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra, P. Lukšio g. 5, LT-08221 Vilnius, tel. 8 5 213 3139, faks. 8 5 213 3141, el. p. info@rata.lt.

SPAV dokumentų rengėjas: Lietuvos energetikos institutas, Breslaujos g. 3, LT-44403 Kaunas, tel. 8 37 401801, faks. 8 37 351271, el. p. rastine@lei.lt.

Rengiamos programos pavadinimas: Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo plėtros programa (programos projektas skelbiamas RATA tinklapyje šioje naujienoje ir skiltyje „Dėmesio!“ pirmame svetainės puslapyje).

Programos rengimo pradžia: 2014 m. kovo mėn.

Programos tikslas: sutvarkyti visas Lietuvoje esančias ir susidarysiančias radioaktyviąsias atliekas ir panaudotą branduolinį kurą, apsaugoti žmones ir aplinką nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio ir nepalikti nepelnytos naštos ateities kartoms.

Pasiūlymus galima teikti (siųsti paštu, faksu arba elektroniniu paštu) iki 2014 m. lapkričio mėn. 30 d. programos rengimo organizatoriui – VĮ Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūrai, kontaktinis asmuo – Galutinio radioaktyviųjų atliekų apdorojimo kontrolės ir atliekynų skyriaus vedėjas Dr. Stasys Motiejūnas (tel. 8 5 231 0598, el.p. s.motiejunas@rata.lt) arba SPAV dokumentų rengėjui – Lietuvos energetikos institutui, kontaktinis asmuo – Branduolinės inžinerijos problemų laboratorijos vadovas Prof., habil. dr. Povilas Poškas (tel. 8 37 401 891, el.p. povilas.poskas@lei.lt).