liepos 23, 2013

Liepos 23 d. įvyko susirinkimas dėl mažo ir vidutinio aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų paviršinio atliekyno projekto (projektas B25-1).

Susirinkimo metu aptartos projekto sąlygos: atliekų konteinerių techninės specifikacijos, reikalavimai konteinerių transportavimui, atliekų apdorojimo ir tikrinimo įrenginių techninės konstrukcijos ir specifikacijos.

Susirinkime dalyvavo RATA, Ignalinos AE ir projekto B25-1 rangovų (AREVA, ANDRA, UAB „Specialus montažas“) atstovai.