VALSTYBĖS ĮMONĖS RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ TVARKYMO AGENTŪROS RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ TVARKYMO ĮKAINIAI, patvirtinti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1-303.