RATA tvarko ir transportuoja smulkiųjų darytojų radioaktyviąsias atliekas ir radioaktyviąsias medžiagas, užtikrindama branduolinę ir radiacinę saugą. Šiai veiklai vykdyti RATA turi Radiacinės saugos centro išduotas licencijas:

  1. Tvarkyti radioaktyviąsias atliekas;
  2. Vežti radioaktyviąsias medžiagas ir radioaktyviąsias radioaktyviąsias atliekas.

RSC_tvarkyti_r.a.-page-001 RSC_vezti_r.a.-page-001

Taip pat RATA:

Tvarkant radioaktyviosiomis medžiagomis užterštą metalo laužą, paliktuosius bei nelegalius jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, RATA glaudžiai bendradarbiauja su Radiacinės saugos centru. Radiacinės saugos centro darbuotojai, gavę informaciją apie tokį šaltinį, atlieka reikiamus tyrimus ir informuoja RATA dėl paliktojo jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinio sutvarkymo. RATA darbuotojai, gavę Radiacinės saugos centro nurodymą, važiuoja į atliekų radimo vietą, jas surenka ir sutvarko taip, kad jos nekeltų grėsmės žmonėms ir aplinkai.

Nuotraukose – rasti paliktieji bei nelegalūs uždarosios jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai ir užterštas metalo laužas.

DSC_0029_rasti_saltiniai DSC_0030_rasti_saltiniai DSCN1476 DSC_0004_laikrodis Saltinis Panevezyje 004 20130220_113227_metalo_lauzas_Klaipeda2013