rugsėjo 5, 2012

Rugsėjo 5 dieną RATA specialistai dalyvavo susirinkime Ignalinos atominėje elektrinėje, kuriame buvo aptarti labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų pakuočių aprašų projektai skirti trumpaamžių labai mažo aktyvumo atliekų atliekynui.

Šiame pasitarime taip pat dalyvavo Ignalinos AE, VATESI, LEI ir UAB „Specialusis montažas – NTP“ atstovai. Pakuočių aprašai rengiami tam, kad būtų įsitikinta, ar planuojamos laidoti pakuotės tikrai atitinka konkretaus atliekyno priimtinumo kriterijus. Susitikimo dalyviai nusprendė, kad aprašų projektai turėtų būti papildyti trūkstama informacija – kiekvienam atliekų srautui nurodyti į atliekyną priimamų atliekų prognozuojamus aktyvumus ir kitas charakteristikas bei daugiau dėmesio skirti kokybės užtikrinimo procesui.

Nuotraukoje – pasitarimo dalyviai.