kovo 9, 2017

Kovo 9 d. Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra (RATA) ir Radiacinės saugos centras (RSC) pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Sutartis pasirašyta siekiant glaudesnio bendradarbiavimo užtikrinant žmonių ir aplinkos radiacinę saugą.

RATA tvarko jai perduotas radioaktyviąsias atliekas, o RSC koordinuoja valstybės ir savivaldybių veiksmus radiacinės saugos srityje. Šios institucijos neišvengiamai bendradarbiauja vykdydamos teisės aktuose nustatytas funkcijas. Pasirašytoje bendradarbiavimo sutartyje numatytos efektyvesnio bendradarbiavimo galimybės: keičiantis informacija, dalyvaujant bendruose renginiuose, mokymuose, teikiant konsultacijas bei techninę pagalbą ir pan.

RATA vadovė Ineta Janušytė pažymėjo, kad RATA ir RSC bendradarbiavimo stiprinimo tikslas – visų pirma yra siekis kuo efektyviau užtikrinti aplinkos ir žmonių radiacinę saugą.

RSC direktorius Albinas Mastauskas pastebėjo, kad institucijų bendradarbiavimo stiprinimas, dalijantis patirtimi ir galimybėmis, padės dar efektyviau vykdyti ne tik teisės aktuose nustatytas funkcijas, bet skatins ieškoti ir papildomų būdų bei formų  radiacinei saugai užtikrinti.