rugsėjo 11, 2012

Rugsėjo 11 d. RATA specialistai paėmė ir sutvarkė didelio aktyvumo uždarąjį jonizuojančiosios spinduoliuotės šaltinį iš Klaipėdos universitetinės ligoninės.

Minėtas jonizuojančiosios spinduoliuotės šaltinis buvo nebenaudojamo telegama terapijos aparato ROKUS-M, skirto onkologinėms ligoms gydyti, dalis. Jis yra pirmos pavojingumo kategorijos, turintis radionuklidą Co-60 (kobaltą), kurio aktyvumas 48,9 TBq. Šis jonizuojančiosios spinduoliuotės šaltinis uždarytas nuskurdinto urano konteineryje. Konteineris su jame esančiu jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniu paimtas iš ligoninės ir sutvarkytas kaip radioaktyvioji atlieka, kuri bus išvežta saugoti į Ignalinos atominės elektrinės radioaktyviųjų atliekų saugyklą.

Nuotraukoje – aparato, skirto onkologinėms ligoms gydyti, dalis, kurioje yra jonizuojančiosios spinduoliuotės šaltinis.