rugpjūčio 29, 2012

RATA parengė ir pateikė Energetikos ministerijai atnaujintos Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo strategijos projektą. Šioje strategijoje numatyta, kaip bus įgyvendinami Tarybos Direktyvos 2011/70/EURATOMAS reikalavimai.

Strategijos projektą apsvarstė ir jam pritarė darbo grupė, kurią sudaro atstovai iš:
Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos - dr. Darius Lukauskas,
Radiacinės saugos centro - Gintautas Balčytis,
Lietuvos geologijos tarnybos - dr. Jonas Satkūnas,
Lietuvos energetikos instituto - hab. dr. Povilas Poškas ir dr. Sigitas Rinkevičius,
UAB Visagino atominės elektrinės - Aistė Strazdienė ir Vytautas Kačka,
VĮ Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūros - Algirdas Vaidotas, dr. Stasys Motiejūnas, Karolis Zemkajus.

Šiame atnaujintos strategijos projekte numatyti radioaktyviųjų atliekų tvarkymo tikslai ir uždaviniai susiję su VĮ Ignalinos atominės elektrinės įrangos ir pastatų išmontavimu bei pasirengimu tvarkyti būsimos naujos branduolinės elektrinės radioaktyviąsias atliekas.