gruodžio 25, 2011

Gruodžio 19 – 21 dienomis Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) ekspertai vertins Lietuvos panaudoto branduolinio kuro ir kitų ilgaamžių radioaktyviųjų atliekų laidojimo galimybių geologinių tyrimų programą. Ji ruošiama vykdant LR Vyriausybės patvirtintą Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo programą.

Lietuvoje, kaip ir kiekvienoje branduolinės energetikos valstybėje, yra susikaupusio panaudoto branduolinio kuro ir kitų ilgaamžių radioaktyviųjų atliekų. Tai pačios pavojingiausios atliekos. Turi praeiti šimtai tūkstančių metų, kad panaudotas branduolinis kuras taptų visiškai nepavojingas. Nuo Ignalinos atominės elektrinės (Ignalinos AE) eksploatavimo pradžios iki galutinio eksploatavimo nutraukimo susidarys apie 2500 tonų panaudoto branduolinio kuro.  Šiuo metu jis yra saugomas gelžbetoniniuose ir plieniniuose konteineriuose Ignalinos AE saugyklose. Tokiuose konteineriuose panaudotas branduolinis kuras gali būti saugiai laikomas iki 50 metų. Per tą laiką turi būti priimtas sprendimas, ką daryti toliau.

Pagal TATENA ir Europos Sąjungos reikalavimus radioaktyviosios atliekos turi būti saugomos ir laidojamos toje šalyje, kurioje susidarė. VĮ Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra (RATA) yra atsakinga už panaudoto branduolinio kuro ir kitų radioaktyviųjų atliekų galutinio sutvarkymo galimybių tyrimus. Vyriausybės patvirtintoje Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo strategijoje numatyta atlikti mokslinius tyrimus, padėsiančius pritaikyti pažangiausias technologijas radioaktyviosioms atliekoms Lietuvoje tvarkyti. Šiuo metu pripažįstama, kad panaudoto branduolinio kuro ir kitų ilgaamžių radioaktyviųjų atliekų laidojimas žemės gelmėse yra vienintelis aplinkos atžvilgiu darnus ir saugus sprendimas. Todėl RATA iniciatyva rengiama „Ilgaamžių radioaktyviųjų atliekų laidojimo žemės sluoksniuose geologinių tyrimų programa“, kurioje nagrinėjamos galimybės įrengti Lietuvoje saugų ilgaamžių radioaktyviųjų atliekų atliekyną, kur būtų sudėtos Lietuvoje susidariusios atliekos. Vadovaudamasi geriausia pasauline praktika, RATA inicijavo tarptautinių TATENA ekspertų misiją, kurios metu nepriklausomi ekspertai peržiūrės minėtą programą, susipažins su atliktais tyrinėjimais ir pareikš pastabas bei rekomendacijas dėl tolesnio programos vystymo.

Preliminariais duomenimis, detalesnius tyrimus atliekynui įrengti siūloma visų pirma atlikti šiaurės rytų regione Ignalinos AE aplinkoje.

Europos Sąjunga skatina kuo greičiau pradėti laidoti panaudotą kurą ir kitas didelio aktyvumo atliekas giluminiuose atliekynuose. Europos Komisija šiais metais priėmė branduolinių atliekų direktyvą, reikalaujančią, kad visos šalys per keletą metų parengtų giluminių atliekynų įrengimo programas. Programos turi būti pakankamai detalios ir atsakyti į šiuos svarbiausius klausimus: kaip bus parinkta vieta giluminiam atliekynui, kada bus įrengtas atliekynas ir pradėtos į jį dėti atliekos, koks techninis sprendimas bus pasirinktas, kiek kainuos atliekyno statyba ir kaip ji bus finansuojama.