Taip pat IAE:

Tvarkant radioaktyviosiomis medžiagomis užterštą metalo laužą, paliktuosius bei nelegalius jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, IAE glaudžiai bendradarbiauja su Radiacinės saugos centru. Radiacinės saugos centro darbuotojai, gavę informaciją apie tokį šaltinį, atlieka reikiamus tyrimus ir informuoja IAE dėl paliktojo jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinio sutvarkymo. IAE darbuotojai, gavę Radiacinės saugos centro nurodymą, važiuoja į atliekų radimo vietą, jas surenka ir sutvarko taip, kad jos nekeltų grėsmės žmonėms ir aplinkai.

Nuotraukose – rasti paliktieji bei nelegalūs uždarosios jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai ir užterštas metalo laužas.