Taip pat RATA:

Tvarkant radioaktyviosiomis medžiagomis užterštą metalo laužą, paliktuosius bei nelegalius jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, RATA glaudžiai bendradarbiauja su Radiacinės saugos centru. Radiacinės saugos centro darbuotojai, gavę informaciją apie tokį šaltinį, atlieka reikiamus tyrimus ir informuoja RATA dėl paliktojo jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinio sutvarkymo. RATA darbuotojai, gavę Radiacinės saugos centro nurodymą, važiuoja į atliekų radimo vietą, jas surenka ir sutvarko taip, kad jos nekeltų grėsmės žmonėms ir aplinkai.

Nuotraukose – rasti paliktieji bei nelegalūs uždarosios jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai ir užterštas metalo laužas.