vasario 27, 2012

Naujas RATA buveinės adresas – P. Lukšio g. 5, LT-08221 Vilnius.

LR energetikos ministro vasario 28 d. įsakymu Nr. 1-39 RATA buveinė buvusi Algirdo g. 31, LT-03219 Vilnius, keičiama į buveinę, esančią P. Lukšio g. 5, LT-08221 Vilnius. Prašome RATA skirtą korespondenciją siųsti naujuoju adresu.