rugpjūčio 29, 2013

Rugpjūčio 29 d. RATA specialistai dalyvavo Ignalinos AE I-ojo bloko reaktoriaus panaudoto grafito mėginių paėmime.

Panaudoto radioaktyvaus grafito mėginiai paimti tam, kad būtų išmatuoti sunkiai matuojamų radionuklidų C-14 ir C-36 aktyvumai. Matavimo rezultatus RATA panaudos vertindama panaudoto grafito saugojimo ir pasirengimo dėti į atliekyną galimybes.

Nuotraukoje – imami panaudoto grafito mėginiai.