lapkričio 9, 2015

Lapkričio 2-6 dienomis RATA direktorius Dainius Janėnas dalyvavo TATENA techniniame pasitarime apie giluminių atliekynų įrengimą.

Pasitarimas vyko Čekijos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūroje Brno mieste. Renginio metu TATENA atstovai apžvelgė 2015 metų veiklą: surengtus seminarus, specialistų stažuotes, kuriuose dalyvavo ir ekspertai iš Lietuvos. Taip pat pristatė giluminių atliekynų įrengimo tyrimų ir patirties keitimosi šioje srityje projekto (angl. Underground research facilities (URF) network) įgyvendinimo 2016 metais planą. Daug dėmesio buvo skirta Čekijos giluminio atliekyno įrengimo programai. Į Čekijos giluminį atliekyną planuojama sudėti apie 3800 t panaudoto branduolinio kuro, susidariusio šiuo metu veikiančiose atominėse elektrinėse ir apie 5000 t – iš planuojamų statyti 3 naujų elektrinių. Čekijoje giluminį atliekyną numatoma įrengti granitinėse uolienose. Panaudotas branduolinį kuras iš pradžių būtų dedamas į nerūdijančio plieno konteinerius, po to į giluminį atliekyną. Šiuo metu Čekijoje vyksta giluminio atliekyno vietos parinkimo darbai. Pirmiausia ruošiamasi identifikuoti 7 galimas vietoves. Įvertinus įvairias sąlygas, atmetimo būdu iš jų bus išrinkta tinkamiausia. Planuojama vietą išrinkti iki 2025 metų, o giluminį atliekyną įrengti ir pradėti eksploatuoti 2065 metais. Pasitarimo dalyviai aplankė Čekijos požeminę tyrimų laboratoriją, įrengtą 600 m gylyje buvusioje Bukov urano rūdos kasykloje, kurioje tyrinėjamos granitinės uolienos ir jų tinkamumas giluminio atliekyno įrengimui.

Nuotraukoje – Čekijos požeminė giluminio atliekyno tyrimų laboratorija.

file_320