gegužės 27, 2013

RATA Radioaktyviųjų atliekų laidojimo skyriaus viršininkas dr. Stasys Motiejūnas perskaitė pranešimą “Nauji Europos Sąjungos reikalavimai, tvarkant branduolines atliekas“ Radiacinės saugos centre gegužės 27 d. įvykusiame seminare „Naujos tendencijos radiacinėje saugoje Lietuvoje“.

Dr. Stasys Motiejūnas savo pranešime pristatė 2011 metais priimtą branduolinių atliekų direktyvą ir jos įgyvendinimo eigą. Seminarą, skirtą radiacinės saugos specialistams, dirbantiems įvairiose radiacinės saugos srityse, organizavo Lietuvos radiacinės saugos draugija ir Radiacinės saugos centras. Šiame seminare buvo pristatyta metinė draugijos ataskaita.