Informacinis biuletenis Nr. 4. Smulkiųjų dartytojų radioaktyviųjų atliekų tvarkymas. 2017 m.

Informacinis biuletenis Nr. 3. Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimas. 2017 m.

Informacinis biuletenis Nr. 2. Panaudoto branduolinio kuro tvarkymas ir giluminio atliekyno įrengimas. 2017 m.

Informacinis biuletenis Nr. 1. Radioaktyviosios atliekos ir jų tvarkymas. 2017 m.

Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo technologijos

Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo technologijos

Panaudoto branduolinio kuro ir ilgaamžių radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir dėjimo į atliekynus būdai