RATA informacinis biuletenis Nr. 2. Apie panaudoto branduolinio kuro tvarkymą ir giluminio atliekyno įrengimą

RATA informacinis biuletenis Nr. 1. Apie radioaktyviąsias atliekas ir jų tvarkymą

Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo technologijos

Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo technologijos

Panaudoto branduolinio kuro ir ilgaamžių radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir dėjimo į atliekynus būdai