Informacinis biuletenis Nr. 4. Smulkiųjų dartytojų radioaktyviųjų atliekų tvarkymas

Informacinis biuletenis Nr. 3. Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimas

Informacinis biuletenis Nr. 2. Panaudoto branduolinio kuro tvarkymas ir giluminio atliekyno įrengimas

Informacinis biuletenis Nr. 1. Radioaktyviosios atliekos ir jų tvarkymas

Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo technologijos

Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo technologijos

Panaudoto branduolinio kuro ir ilgaamžių radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir dėjimo į atliekynus būdai