vasario 23, 2014

Atlikta uždarytos Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos valstybinė radiologinės būklės stebėsena.
Valstybinę radiologinės būklės stebėseną atliko Radiacinės saugos centras. Tam tikslui centro darbuotojai 2013 metais Maišiagalos saugyklos teritorijoje ir aplink ją ėmė tyrimams vandens, grunto bei biotos ėminius. Paimti mėginiai buvo ištirti radiologiškai, nustatant radionuklidų aktyvumus juose. Iš gautų duomenų Radiacinės saugos centro darbuotojai pateikė išvadą, kad radionuklidai iš saugyklos teritorijos nepatenka į aplinką ir negali nulemti papildomos gyventojų apšvitos. Hipotetinės kritinės grupės gyventojui apskaičiuota metinė efektinė dozė sudarytų tik 1,5 % apribotosios metinės efektinės dozės (0,2 mSv) dydžio.