birželio 14, 2018

Birželio 11 d. parengtas Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos galutinio eksploatavimo nutraukimo planas ir pateiktas derinti Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai (toliau – VATESI).

Visuomenės atstovai gali teikti pastabas ir pasiūlymus Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos galutiniam eksploatavimo nutraukimo planui iki 2018 m. liepos 13 d. šiais kontaktais: valstybės įmonė Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra (RATA), adresas: Verkių g. 36, LT-09109 Vilnius, Lietuva, tel. (8 5) 213 3139, faksas (8 5) 213 3141, el. paštas info@rata.lt .

Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos galutinio eksploatavimo nutraukimo planas parengtas įgyvendinant projektą „Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimas“, kuris finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimo tikslas – iš saugyklos teritorijos išvežti visas radioaktyviąsias atliekas bei radionuklidais užterštas konstrukcijas ir gruntą, teritoriją sutvarkyti ir panaikinti jos kontrolę radiacinės saugos požiūriu.

Norint pradėti Maišiagalos saugyklos eksploatavimo nutraukimo darbus, būtina teisės aktų nustatyta tvarka atlikti planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimą, parengti eksploatavimo nutraukimo techninę dokumentaciją bei gauti VATESI išduodamą licenciją vykdyti Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimą. Galutinis saugyklos eksploatavimo nutraukimo planas rengiamas, derinamas ir tvirtinamas vadovaujantis LR Branduolinės energijos įstatymo ir Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.5.1-2015 nuostatomis.

Nuotraukoje – Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykla, kurioje vykdomas eksploatavimo nutraukimo projektas.