liepos 4, 2017

Birželio 28 d. įvyko Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos (toliau – Maišiagalos saugykla) fizinės saugos užtikrinimo stalo pratybos. Pratybų tikslas – tobulinti Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūros (toliau – RATA) darbuotojų ir vyriausiojo policijos komisariato pareigūnų pasirengimą bendriems veiksmams, reaguojant į neteisėtus veiksmus Maišiagalos saugykloje.

Pratybos vyko Vilniaus apskrities vyriausiajame policijos komisariate. Stalo pratybose dalyvavo RATA ir Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovai, jas stebėjo Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos Branduolinių medžiagų kontrolės ir fizinės saugos skyriaus vyriausiasis inspektorius.

Pagal parengtą pratybų planą dalyviams buvo pateikti 3 galimų įvykių Maišiagalos saugykloje scenarijai, kuriuos jie išnagrinėjo, aptarė ir pateikė reagavimo veiksmų eigą. Po kiekvieno išnagrinėto įvykio scenarijaus vyko veiksmų eigos aptarimas, vertintojai pagal vertinimo kriterijus vertino: grupės paskirties bei savo funkcijų suvokimą, veiksmų pagrįstumą, gebėjimą objektyviai vertinti situaciją ir keistis informacija bei bendradarbiauti su kitomis saugyklos fizinę saugą užtikrinančiomis tarnybomis.

Pratybų vertintojai ir stebėtojai teigiamai įvertino pratybų dalyvių veiksmus, pratybų organizavimą ir rezultatus.