rugsėjo 12, 2017

Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūros (toliau – RATA) taikomos fizinės saugos sistemos organizacinės ir techninės priemonės užtikrina Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų fizinę saugą ir įgyvendina Branduolinės saugos reikalavimų nuostatas. Tokią išvadą pateikė Valstybinė atominės energetikos inspekcija (toliau – VATESI) Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos patikrinimo ataskaitoje.

VATESI inspektoriai Maišiagalos saugykloje atliko patikrinimą, kurio tikslas – įvertinti RATA taikomas organizacines ir technines priemones, užtikrinančias Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos fizinę saugą. Inspektoriai vertino RATA fizinės saugos srities normatyvinius techninius dokumentus, vidaus tvarkos taisykles, Maišiagalos saugyklos techninio aptarnavimo sutartis ir kitus dokumentus. Taip pat patikrino patekimo į saugyklą kontrolės priemonių ir vaizdo stebėjimo sistemos funkcionalumą, fizinių barjerų vientisumą, signalizacijos priemonių suveikimų registracijos įrašus.

Nuotraukoje – Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykla

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

SAMSUNG DIGITAL CAMERA