lapkričio 25, 2013

Lapkričio 26–28 dienomis Tarptautinės atominės energetikos agentūros (TATENA) ekspertai vertins galimybes išimti radioaktyviąsias atliekas iš Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos ir perkelti jas į Ignalinos AE radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginius.

Už Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų priežiūrą ir aplinkos stebėseną yra atsakinga Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra (RATA). RATA, vadovaudamasi LR Vyriausybės patvirtinta Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo strategija, ruošiasi šios saugyklos eksploatavimo nutraukimui. Strategijoje numatyta, kad įrengus naujus radioaktyviųjų atliekų atliekynus prie Ignalinos AE, Maišiagalos saugykloje saugomos radioaktyviosios atliekos turi būti išimtos, išrūšiuotos ir sudėtos šiuose atliekynuose, o teritorija sutvarkyta ir perduota naudoti Širvintų rajono savivaldybei. Nauji radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginiai jau yra projektuojami ir statomi šalia Ignalinos AE. Jie turėtų būti įrengti iki 2018 m.

RATA direktoriaus Dainiaus Janėno teigimu „Tarptautinių ekspertų nepriklausomas įvertinimas ir rekomendacijos gali būti labai reikšmingos priimant sprendimus, kaip saugiausiai sutvarkyti radioaktyviąsias atliekas, todėl RATA iniciavo šį TATENA ekspertų vizitą į Lietuvą“.

Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykla įrengta 1963 m. Širvintų rajone 9 km atstumu nuo Maišiagalos miestelio. Maišiagalos saugykloje buvo kaupiamos pramonėje, medicinoje ir mokslinių tyrimų metu susidarančios radioaktyviosios atliekos. Saugykloje atliekos kauptos iki 1989 m. Po to buvo nuspręsta saugyklą uždaryti, nes ji neatitiko šiuolaikinių aplinkosaugos reikalavimų. Čia atliekos nebuvo rūšiuojamos, t.y. trumpaamžės ir ilgaamžės radioaktyviosios atliekos buvo kaupiamos toje pačioje vietoje. Šiuo metu saugykla uždaryta. Iš tarybinių laikų paveldėtoje saugykloje atliekų sukaupta palyginti nedaug – apie 120 m3. 2006 m. už ES lėšas buvo atnaujinti jos apsaugos barjerai. RATA sistemingai vykdo saugyklos aplinkos stebėsena. Maišiagalos saugykla nekels pavojaus aplinkai, kol bus tinkamai prižiūrima, tačiau ji negali būti galutinė joje esančių atliekų palaidojimo vieta, nes ilgaamžes radioaktyviąsias atliekas laikyti žemės paviršiuje – nesaugu.

Nuotraukoje – TATENA ekspertai susirinkime su RATA atstovais. Daugiau nuotraukų iš seminaro galima pamatyti nuotraukų galerijoje.