gruodžio 16, 2016

Gruodžio 16 d. įvyko Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos avarinės parengties stalo pratybos, kuriose dalyvavo už avarinę parengtį atsakingi RATA darbuotojai.

Pratybų tikslas – patikrinti avarinės parengties plano atitiktį RATA naujai struktūrai, kuri įsigalios nuo 2017 metų.

Avarinės parengties planas buvo analizuojamas modeliuojant veiksmus, kurie būtų atliekami įvykus radiologinei avarijai. Šiuo atveju buvo pateiktas pavyzdys, kai dėl gamtos stichijos, pavyzdžiui, didžiulės liūties, susidaro radioaktyviųjų atliekų rūsio kaupo nuošliauža ir atsidengia atliekų rezervuaras. Buvo aptarti visi avarinės parengties veiksmai, kurie būtų atliekami pagal avarinės parengties planą,  patikslinant atsakingų darbuotojų pareigybes. Taip pat pateiktos pastabos ir pasiūlymai, pagal kuriuos planas bus pakoreguotas.