gruodžio 28, 2017

Gruodžio 27 d. įvyko Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos avarinės parengties „stalo“ pratybos, kuriose dalyvavo už avarinę parengtį atsakingi RATA darbuotojai.

Pratybų tema: RATA administracijos ir darbuotojų veiksmai įvykus lokalinei avarijai uždarytoje Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykloje. Pratybų tikslas – patikrinti avarinės parengties planą ir darbuotojų pasirengimą operatyviai reaguoti ir lokalizuoti avarijos padarinius.

Pratybų metu buvo analizuojamas avarinės parengties planas modeliuojant veiksmus, kurie būtų atliekami įvykus avarijai, aptarti  darbuotojų avarinės parengties veiksmai. Pratybose pateiktos pastabos ir pasiūlymai, pagal kuriuos bus atitinkamai pakoreguotas avarinės parengties planas.