kovo 30, 2014

RATA pateikė Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos 2013 metų aplinkos monitoringo ataskaitą suinteresuotoms institucijoms ir paskelbė savo internetinėje svetainėje.

Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos aplinkos monitoringo metinė ataskaita teikiama vadovaujantis Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatomis.