birželio 18, 2013

Birželio 17 d. Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Širvintų rajono agentūra Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykloje atliko planinį specifinį patikrinimą.

Patikrinimo metu nustatyta, kad RATA pastoviai vykdo Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos aplinkos monitoringą. Monitoringo ataskaita rengiama kas ketvirtį ir skelbiama RATA interneto svetainėje. Taip pat buvo peržiūrėta: išgaunamo požeminio vandens apskaitos duomenys, radioaktyviųjų atliekų rezervuaro inžinerinių apsauginių barjerų kontrolinių talpų stebėjimo duomenys, nuotekų ir buitinių atliekų išvežimą patvirtinantys bei kiti su vykdoma veikla susiję dokumentai. Pažeidimų, eksploatuojant saugyklą, nenustatyta.