balandžio 24, 2017

Balandžio 21 d. Aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Širvintų rajono agentūra Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykloje atliko planinį specifinį patikrinimą.

Patikrinimo metu buvo peržiūrėta: išgaunamo požeminio vandens apskaitos duomenys, radioaktyviųjų atliekų rezervuaro inžinerinių apsauginių barjerų kontrolinių talpų stebėjimo duomenys, nuotekų ir buitinių atliekų išvežimą patvirtinantys bei kiti su vykdoma veikla susiję dokumentai. Taip pat patikrinta ir nustatyta, kad Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra (RATA) pastoviai vykdo Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos aplinkos monitoringą pagal visus teisės aktų reikalavimus. Monitoringo ataskaitos rengiamos kas ketvirtį ir skelbiamos RATA interneto svetainėje.

Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Širvintų rajono agentūros inspektorius pastabų dėl saugyklos eksploatavimo neturėjo.