1. Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos aplinkos monitoringo programa
  2. Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos aplinkos monitoringo programa 2009-2013
  3. Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos aplinkos monitoringo programa 2014-2018