Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos aplinkos monitoringo 2018 metų I ketvirčio ataskaita

Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos aplinkos monitoringo 2018 metų II ketvirčio ataskaita

Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos aplinkos monitoringo 2018 metų III ketvirčio ataskaita