Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos 2010 m. IV-ojo ketvirčio aplinkos monitoringo ataskaita

Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos 2010 m. III-ojo ketvirčio aplinkos monitoringo ataskaita

Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos 2010 m. II-ojo ketvirčio aplinkos monitoringo ataskaita

Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos 2010 m. I-ojo ketvirčio aplinkos monitoringo ataskaita

Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos aplinkos monitoringo 2009 metų ataskaita