Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos 2009 m. IV-ojo ketvirčio aplinkos monitoringo ataskaita

Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos aplinkos monitoringo 2009 metų III – o ketvirčio ataskaita

Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos aplinkos monitoringo 2009 metų II – o ketvirčio ataskaita

Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos aplinkos monitoringo 2009 metų I – o ketvirčio ataskaita

Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos aplinkos monitoringo 2008 metų ataskaita