Maišiagalos saugyklos aikštelėje esančio skystųjų radioaktyviųjų atliekų rezervuaro ir su juo susijusių vamzdynų tyrimų ataskaita

Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos 2007 m. IV-ojo ketvirčio aplinkos monitoringo ataskaita

Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos 2007 m. I – ojo ketvirčio aplinkos monitoringo ataskaita

Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos 2007 m. II-ojo ketvirčio aplinkos monitoringo ataskaita