Specialiojo radioaktyviųjų atliekų laidojimo punkto, esančio Širvintų rajone, Bartkuškio miške, 2005 m. antrojo ketvirčio radiometrinių tyrimų atlikimo ir gautų rezultatų mokslinės analizės ataskaita.

Specialiojo radioaktyviųjų atliekų laidojimo punkto, esančio Širvintų rajone, Bartkuškio miške, 2005 m. trečiojo ketvirčio radiometrinių tyrimų atlikimo ir gautų rezultatų mokslinės analizės ataskaita.

Specialiojo radioaktyviųjų atliekų laidojimo punkto, esančio Širvintų rajone, Bartkuškio miške, 2005 m. ketvirtojo ketvirčio radiometrinių tyrimų atlikimo ir gautų rezultatų mokslinės analizės ataskaita.

Prancūzijos CRIIRAD laboratorijos 2005 m. atlikto aplinkos monitoringo specialiajame radioaktyviųjų atliekų laidojimo punkte, esančiame Širvintų rajone, ataskaita (anglų k.).