kovo 28, 2017

Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra prižiūri Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklą – užtikrina fizinę apsaugą, branduolinę ir radiacinę saugą nuo 2002 metų. Radiacinės saugos centras atlieka gyventojų apšvitos stebėseną dėl Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos. 2016 metais vykdytų stebėjimų ir tyrimų rezultatai rodo, kad radionuklidai iš saugyklos teritorijos nepatenka į aplinką ir nelemia papildomos apšvitos gyventojams.

Siekiant užtikrinti gyventojų radiacinę saugą, kiekvienais metais saugyklos teritorijoje renkami ir radiologiškai tiriami grunto, vandens  bei grybų iš Bartkuškio miško mėginiai. Grybų mėginiai, surinkti tiek saugyklos teritorijoje, tiek už jos ribų. Nustatyta 137Cs savitojo aktyvumo vidutinė vertė atitinka radionuklidų kiekius, kurie paprastai yra nustatomi ir kituose Lietuvos miškuose surinktų grybų mėginiuose. Ištyrus vandens mėginius dėl tričio tūrinio aktyvumo nustatyta, kad tričio tūrinio aktyvumo vertės artimos tričio tūrinio aktyvumo kiekiui, aptinkamam geriamajame vandenyje Lietuvoje. Radionuklidai iš grunto, esančio saugyklos teritorijoje, nepatenka į apgyvendintas vietoves ir nelemia papildomos apšvitos dozės gyventojams.

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

IMGP5918