balandžio 1, 2016

Kovo 30 d. RATA ir Ignalinos AE atstovai susitiko su Daugpilio rajono Latvijoje gyventojais dėl Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo klausimų.

Susitikimas įvyko Demenės vietovėje, kuri yra Lietuvos – Latvijos pasienyje apie 9 km nuo Ignalinos AE. Į susitikimą atvyko Daugpilio rajono vadovybė ir šio rajono gyventojai. Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo projektų tarnybos vadovas Dmitrij Jekateriničiev pristatė elektrinės eksploatavimo nutraukimo darbų eigą, radioaktyviųjų atliekų tvarkymo projektus. Vyko diskusijos su gyventojais, Ignalinos AE ir RATA specialistai atsakinėjo į klausimus. Demenės bendruomenės atstovai domėjosi, kokią įtaką tvarkomos radioaktyvios atliekos gali turėti aplinkai ir žmogaus sveikatai, ar saugūs statomi radioaktyviųjų atliekų atliekynai ir saugyklos, ar patvarūs panaudotam branduoliniam kurui saugoti skirti konteineriai, ar pakankama radioaktyviųjų atliekų fizinė apsauga. Iš Lietuvos atvykę specialistai patvirtino, kad sauga yra svarbiausia, ji užtikrinama patikimomis priemonėmis, vykdoma radioaktyviųjų atliekų kontrolė, kiekvienos rūšies atliekos tvarkomos pagal griežtus saugą užtikrinančius tarptautinius reikalavimus, atliekama poveikio aplinkai analizė. Tiek Visagino, tiek aplinkinių rajonų gyventojai gali ramiai gyventi švarioje aplinkoje. O fizinei apsaugai išliko patys griežčiausi reikalavimai, kokie buvo taikomi ir eksploatuojant elektrinę.

Susitikimas su Latvijos gyventojais Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo klausimais buvo organizuotas tarpininkaujant Lietuvos Respublikos ambasadoriui Latvijos Respublikoje Ričardui Degučiui.

Nuotraukoje – RATA skyriaus vedėjas Stasys Motiejūnas atsakinėja į Latvijos gyventojų klausimus.

INTERNETUI