balandžio 4, 2018

Kovo 30 d. RATA darbuotojai atliko Ignalinos AE presuojamų labai mažo aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų pakuočių patikrą.

Patikra buvo vykdoma Ignalinos AE kietųjų radioaktyviųjų atliekų išėmimo įrenginyje, kuriame šiuo metu vyksta „karštieji bandymai“. Buvo tikrinamas atliekų pakuotės formavimo procesas ir suformuotų pakuočių priimtinumo į atliekyną kriterijai.

Pirminis atliekų rūšiavimas kietųjų radioaktyviųjų atliekų išėmimo komplekse

Supresuotų radioaktyviųjų atliekų ryšulys

Suformuotų pakuočių transportavimo konteineris