gruodžio 15, 2015

Gruodžio 14 d. įvyko Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės bendro kovos su branduolinių medžiagų kontrabanda veiksmų plano įgyvendinimo aptarimas.

Šiame veiksmų plano aptarime dalyvavo RATA atstovas – Smulkiųjų darytojų radioaktyviųjų atliekų tvarkymo skyriaus vedėjas Leonas Liubauskas.

Veiksmų planas parengtas Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės bendrai kovai su neteisėta apyvarta branduolinėmis ir radioaktyviosiomis medžiagomis. Renginio metu buvo apžvelgta ir aptarta su prevencija susijusi veikla, branduolinių ir radioaktyviųjų medžiagų aptikimo veikla, atsako bei tolesni veiksmai.