rugsėjo 24, 2014

Rugsėjo 24 d. Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykloje lankėsi Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų karininkai.

Lietuvos kariuomenė, vadovaujantis Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymu, siekia tinkamai suplanuoti veiksmus, karių ir priemonių poreikį, kad prireikus būtų galima sustiprinti ar perimti Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos apsaugą, ginti nuo teroro ar masinio pobūdžio smurtinių išpuolių, įvedus nepaprastąją ar karo padėtį. Vykdydama išvardintus siekius, Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų karininkų delegacija atvyko į Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklą susipažinti su objekto fizinės apsaugos priemonėmis, stebėjimo ir ryšio sistemomis. Karininkų delegacijai vadovavo Sausumos pajėgų štabo viršininkas pulkininkas leitenantas Gintaras Jurčiukonis.

Taip pat į susitikimą su karininkais atvyko Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariato Operatyvaus valdymo skyriaus viršininkas vyresnysis komisaras Rolandas Šepetys. Operatyvaus valdymo skyrius užtikrina policijos pajėgų valdymą ir operatyvų reagavimą į gautus pranešimus apie įvykius ar nusikalstamas veikas Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykloje.

RATA atstovai supažindino svečius su Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykloje įrengta fizinės apsaugos sistema, ryšio su reagavimo pajėgomis palaikymo įranga. Taip pat pristatė aplinkos stebėsenos priemones, papasakojo Maišiagalos saugyklos istoriją ir ateities vizijas.

Nuotraukose – karininkų delegacijos, policijos ir RATA atstovai Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugykloje.