lapkričio 24, 2011

Lapkričio 22-24 dienomis Vilniuje dirbo tarptautiniai ekspertai, kurie vertino Lietuvos trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų atliekynų projektus.

RATA inicijuotos Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) ekspertų misijos metu buvo peržiūrėti paviršinio atliekyno projektavimo dokumentai ir radioaktyviųjų atliekų pakuočių aprašai, išklausyti projektų vykdytojų ir konsultantų pranešimai.

Galutinė misijos ataskaita su išvadomis ir rekomendacijomis bus pateikta RATA.

TATENA ekspertų misijos akimirkos