gruodžio 21, 2011

Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) ekspertai vertino panaudoto branduolinio kuro laidojimo galimybes Lietuvoje gruodžio 19-21 dienomis. Jie peržiūrėjo Ilgaamžių radioaktyviųjų atliekų laidojimo žemės sluoksniuose geologinių tyrimų programą, kuri parengta Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūros iniciatyva. Taip pat išklausė programos rengėjų pranešimus apie prioritetinių vietovių atliekynui įrengti geologinių formacijų savybes, susipažino su seismologinių tyrimų rezultatais.

Galutinė TATENA misijos ataskaita su išvadomis ir rekomendacijomis bus pateikta RATA.

Vaizdai iš TATENA ekspertų misijos.