gruodžio 7, 2012

Gruodžio 7 d. įvyko išorinis priežiūros auditas, kurio metu buvo tikrinama ar RATA dirba pagal ISO standartų reikalavimus.

Išorinį auditą atliko viešoji įstaiga LST Sert. Nepriklausomi išorės auditoriai tikrino ir vertino, kaip  RATA veikla atitinka kokybės vadybos sistemų ISO 9001:2008 ir aplinkos apsaugos vadybos sistemų ISO 14001:2005 standartų  reikalavimus. RATA įdiegusi Kokybės vadybos ir Aplinkos apsaugos vadybos sistemas atitinkamai pagal LST EN ISO 9001:2008 ir LST EN ISO 14001:2005 standartų reikalavimus nuo 2007 gruodžio 14 d.

Audito metu neatitikčių RATA veikloje ISO standartų reikalavimams nenustatyta. Galutinė audito ataskaita su pastabomis ir rekomendacijomis bus pateikta per dvi savaites.