birželio 14, 2016

Birželio 9-10 dienomis vyko Europos Radioaktyviųjų atliekų agentūrų susitikimas, kuriame dalyvavo RATA direktoriaus pareigas laikinai einanti Ineta Janušytė. Tai jau 61-asis susitikimas, kurį suorganizavo Italijos agentūra „Sogin“.

Du kartus per metus Europos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūros renkasi aptarti svarbiausius ir aktualiausius radioaktyviųjų atliekų tvarkymo klausimus. Susitikime, į kurį pakvietė Italijos kolegos dalyvavo 24 atstovai iš 14 Europos šalių.

Susitikimo šeimininkai italai parengė ir pristatė apibendrintus Europos šalių radioaktyviųjų atliekų tvarkymo techninius duomenis. Pastebėta, kad tarptautinių organizacijų patvirtintais radioaktyviųjų atliekų tvarkymo standartais privalo vadovautis visos šalys, tačiau techniniai ir finansiniai pajėgumai skiriasi. Savanoriški agentūrų atstovų susitikimai yra puikus būdas keičiantis informacija ir dalijantis patirtimi sutaupyti laiko ir pinigų. Taip pat šio susitikimo metu aptarti agentūrų klubo bendradarbiavimo su Europos Komisija klausimai. Nuspręsta stiprinti reguliuojančiųjų ir vykdančiųjų radioaktyviųjų atliekų tvarkymą institucijų bendradarbiavimą. Todėl bus siekiama užmegzti glaudesnius kontaktus su Vakarų Europos branduolinės energetikos inspektorių asociacija WENRA (Western European Nuclear Regulators Association). Nutarta šios asociacijos atstovą pakviesti į kitą agentūrų klubo susitikimą ir aptarti galimas bendradarbiavimo formas. Taip pat nuspręsta, jog priimančioji šalis kiekvienam susitikimui parengs apibendrintą aktualią informaciją radioaktyviųjų atliekų tvarkymo tema. Šį kartą dalyvaujančioms šalims problemiškiausias pasirodė radioaktyviųjų atliekų priimtinumo į atliekyną kriterijų klausimas.

Numatyta, kad kitais metais Europos Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūrų klubo susitikimas vyks ir Lietuvoje.

FullSizeRender (4)