lapkričio 23, 2017

Lietuvoje planuojama statyti modulinį paviršinį trumpaamžių mažo ir vidutinio aktyvumo radioaktyviųjų atliekų atliekyną, susidedantį iš atskirų gelžbetonio rūsių, įrengtų virš gruntinio vandens lygio. Atliekyno saugos koncepcija pagrįsta daugelio barjerų panaudojimu. Radionuklidams migruoti į aplinką neleis keli gamtiniai ir dirbtiniai barjerai: atliekų sukietinimo medžiaga (betonas), tarpų tarp pakuočių užpildas, betono rūsiai, vandeniui nelaidaus molio sluoksnis ir rūsius supantis natūralus gruntas. Visos šios medžiagos yra atsparios mūsų klimato sąlygoms, todėl keletą šimtmečių patikimai saugos aplinką nuo taršos. Trumpaamžės mažai ir vidutiniškai radioaktyvios atliekos išlieka pavojingos maždaug 300 metų. Nustatyta, kad šis atliekynas išliks patvarus visą atliekų pavojingumo laikotarpį. Uždarius atliekyną bus stebima jo aplinkos būklė, sistemingai atliekami aplinkos radiologiniai matavimai.

Kaip informuoja Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (VATESI),  lapkričio 22 d. išduota licencija VĮ Ignalinos atominei elektrinei statyti ir eksploatuoti trumpaamžių mažo ir vidutinio aktyvumo radioaktyviųjų atliekų atliekyną. Atliekyną numatyta įrengti Visagino savivaldybėje Stabatiškės aikštelėje, esančioje šalia Ignalinos atominės elektrinės teritorijos. Eksploatuoti atliekyną numatyta iki 2038 metų, kol bus sutvarkytos visos elektrinės radioaktyviosios atliekos.

Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra (RATA) sistemingai atlieka Ignalinos atominės elektrinės radioaktyviųjų atliekų pakuočių patikrą – tikrina ar supakuotos radioaktyviosios atliekos atitinka nustatytus radioaktyviųjų atliekų pakuočių priėmimo į atliekyną kriterijus, ar jas bus galima saugiai sudėti į atliekyną.

Daugiau informacijos: VATESI interneto svetainėje.

Nuotraukoje – trumpaamžių mažai ir vidutiniškai radioaktyvių atliekų atliekyno maketas.

2