lapkričio 8, 2011

RATA iš Tarptautinės atominės agentūros (TATENA) gavo įrangą, skirtą radioaktyviųjų atliekų pakuotėms tirti.

Ši įranga gauta pagal TATENA techninį projektą LIT 3003 „Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo, įskaitant esančios atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo ir būsimos elektrinės atliekas, išsamios programos sudarymas“.

Gauti prietaisai bus naudojami ištirti cementuotų skystųjų radioaktyviųjų atliekų pakuočių savybes, lemiančias patvarumą ir ilgaamžiškumą. Tokių atliekų pakuotės turi užtikrinti saugą ne mažiau nei 300 metų, todėl patvarumo ir ilgaamžiškumo kriterijai yra vieni reikšmingiausių. Su naująja įranga šios savybės bus tiriamos kur kas efektyviau ir patikimiau.